Qysh me dite numrin te ne z-mobile?


#1

Qysh me gjete numrin tem ne Z-Mobile kur e kam SIM kartelen mrenda?