Qysh me dite a kam fitu shperblimin ne vala 900?


#1

Qysh gjete listen qe me dite a kam fitu shperblimin ne vala 900 qe eshte mbajtur loja shperblyese.